§ 1. Definicje

1.Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami: www.hurtownia-kwiatow.pl oraz sklep.gospodarstwopiekarski.pl

2.Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu w Sklepie.

3.Sprzedawca – Podlaskie Centrum Kwiatowe "Duet" Elżbieta Piekarska, ul. Ludwika Zamenhofa 1 lok. 24, 15-435 Białystok.

§ 2. Ochrona danych osobowych

1.Wszelkie dane osobowe przekazane przez klientów Sklepu są poufne i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

2.Powierzone Sklepowi dane osobowe są wykorzystywane  wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę , w celu informowania  o nowych produktach i promocjach oferowanych przez Sklep.

3.Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich edycji.

4.Szczegóły ochrony danych osobowych opisane są na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 3. Opisy i zdjęcia produktów

1.Wszelkie informacje dotyczące towarów , w tym materiały  informacyjne i reklamowe oraz  informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty  w rozumieniu przepisów prawa.

2.Zdjęcia produktów mogą różnić się od rzeczywistego ich wyglądu .

§ 4. Ceny

1.Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich (PLN).

2.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca przy  złożeniu  zamówienia. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki. Rachunek/faktura w formie drukowanej wystawiany jest na życzenie klienta i dołączany do przesyłki.

§ 5. Zamówienia

1.Sklep przyjmuje zamówienia poprzez strony internetowy opisane w §1 ust. 1.

2.Przy składaniu zamówienia przy pierwszych zakupach należy utworzyć nowe konto klienta lub skorzystać z możliwości zamówienia bez konieczności rejestracji. W obu przypadkach w celu realizacji zamówienia od klienta wymagane jest  podanie swoich danych: imię i nazwisko, adres, numer telefon, oraz adres   e-mail. Wszystkie pozostałe pola na formularzu rejestracji są opcjonalne i mogą zostać uzupełnione/zmienione/usunięte.

3.Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia lub błędnie podane dane kontaktowe mogą spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia bądź jego uniemożliwienie.

4.Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy  realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

5.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca zastrzega sobie prawo potwierdzenia złożonego zamówienia poprzez bezpośredni kontakt z Klientem drogą telefoniczną bądź elektroniczną.

6.Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

7.W przypadku chęci odbioru osobistego przez klienta w wyznaczonych punktach przez sklep złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje natomiast przy  odbiorze towaru po osobistej akceptacji przez Klienta oferty.

§ 6. Sposób płatności

1.Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

a) Przed wydaniem towaru Klientowi (przedpłata)

•przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.

•za pośrednictwem serwisu dotpay.pl

b) W momencie odbioru towaru:

•gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z jednego ze sklepów stacjonarnych. Adresy sklepów stacjonarnych podane są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „sklepy”.

•gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

§ 7. Dostawa

1.Jeżeli nie ustalono inaczej – koszty dostawy ponosi Klient.

2.Towar zamówiony w Sklepie dostarczony jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przez Sprzedawcę – w zależności od charakteru zamówienia.

3.Na czas otrzymania przesyłki składa się

•czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki).

•czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

4.Czas realizacji zamówienia wynosi 1-5 dni roboczych i jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia (zaksięgowania płatności) do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnym wypadku czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany indywidualnie.

5.Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do zapakowania produktu tak, aby dotarł do klienta nieuszkodzony.

6.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikające ze sposobu dostawy lub opóźnienia dostarczenia przesyłki z winy firmy spedycyjnej.

7.Szczegółowe warunki dostawy opisane są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „dostawa”.

§ 8. Zwrot towaru

1.Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Zwrotowi nie podlegają towary łatwo psujące się (np. kwiaty cięte, zieleń cięta i roślinne dodatki bukieciarskie).

2.Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

3.Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.

4.Koszty opakowania i przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.

5.Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez Kupującego. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.

6.Zwrot pieniędzy za zwrócony towar następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanego towaru i potwierdzeniu jego stanu (niepogorszonego w stosunku do stanu przed wysyłką towaru do Klienta).

7.Towar powinien być zwrócony na adres podany przez Sprzedawcę.

§ 9. Reklamacje

1.Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt  zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa    Sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

2.Aby odesłać towar w ramach reklamacji klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę podając jednocześnie powód reklamacji.

3.Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

4.Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.   

5.Kupujący zobowiązuje się dołączyć kopię dowodu sprzedaży do reklamowanego produktu.

6.Towar reklamowany

7.Uznanie reklamacji skutkuje  według życzenia klienta zamianą towaru na niewadliwy  ewentualnie zwrotem  poniesionych  na zakup wadliwego towaru kosztów  na konto podane przez klienta.

§ 10.Postanowienia końcowe

1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych(konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.

3.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieokreślony.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.